Από το Πρωτοδικείο Καλαβρύτων ανακοινώθηκε το γενικό αποτέλεσμα των δημοτικών εκλογών της 18-5-2014 στο Δήμο Καλαβρύτων περιφερείας του Πρωτοδικείου Καλαβρύτων, ο οποίος είχε περισσότερα από πέντε (5) εκλογικά τμήματα.
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΕΔΡΕΣ :27
ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ : 4
Α΄ Συνδυασμός : ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
Β΄ Συνδυασμός: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ (Δ.Ε.ΚΑ.)
Γ΄ Συνδυασμός: ΡΙΖΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
Δ΄…