Στο Δήμο Πατρέων σε 324 από τα 325 εκλογικά τμήματα, έλαβαν:

ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 60.088 63,54%
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 34.473 36,46%