Το αποτέλεσμα των δημοτικών εκλογών στο Δήμο Πατρέων στον πρώτο γύρο, είχε διαμορφωθεί ως εξής:
1. «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Πατρέων» με σύνολο ψήφων είκοσι τέσσερις χιλιάδες οκτακόσιες σαράντα έξι (24.846) και επικεφαλής τον Κώστα Πελετίδη
2. «Νέα Πόλη» και με αριθμό ψήφων είκοσι τρεις χιλιάδες εξακόσιες πενήντα έξι (23.656) και επικεφαλής τον Κώστα Χριστόπουλο
3. «Ριζοσπαστική Αυτοδιοικητική Πρόταση – Πάτρα Ανθρώπινη Πόλη» με αριθμό ψήφων δεκαπέντε χιλιάδες διακόσιες πενήντα επτά (15.257) και…