Ο Δήμος δεν δημιουργεί ανοικτό κέντρο φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών στο χώρο των παλαιών σφαγείων. Η δημιουργία και η λειτουργία τους, αφορά αποκλειστικά την κυβέρνηση, το κράτος. Στο συγκεκριμένο χώρο δεν μπορεί να δημιουργηθεί τέτοια δομή. Είμαστε σε συνεργασία με την κυβέρνηση και την περιφέρεια για την ανεύρεση κατάλληλων χώρων.
Οι παρεμβάσεις μας αφορούν μέτρα υγιεινής για όλη την περιοχή, με καθαρισμό και απολύμανση των εγκαταστάσεων, που τώρα διαμένουν εκατοντάδες πρόσφυγες μαζί…