Ο Δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, υπέγραψε σήμερα την ένταξη του έργου  ενεργειακής αναβάθμισης σχολείων, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτική Ελλάδα, άξονας προτεραιότητας 2 – Προστασία Περιβάλλοντος – Μετάβαση σε οικονομία φιλική στο περιβάλλον», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Δήμου Πατρέων: “Τα νέα σχολεία στα οποία θα γίνει ενεργειακή αναβάθμιση, είναι: -13ο Γενικό Λύκειο Πάτρας -2ο Γενικό Λύκειο Πάτρας -7ο ΕΠΑΛ Πάτρας -Πειραματικό Γυμνάσιο Λύκειο Λάγγουρα -11ο Γενικό Λύκειο Πάτρας -1ο – 9ο ΕΠΑΛ – 1ο ΙΕΚ Πάτρας -14ο Γυμνάσιο Πάτρας -4ο – 5ο Γυμνάσιο –  5ο Γενικό Λύκειο -24ο Δημοτικό Σχολείο Πάτρας -47ο Δημοτικό Σχολείο Πάτρας.