Ο συναγερμός που έχει σημάνει λόγω της ραγδαίας εξάπλησης του ιού που ξεκίνησε από την Κίνα μπορεί ακόμα και να θέσει σε κίνδυνο τη διεξαγωγή των αγώνων η εκκίνηση των οποίων έχει οριστεί στις 24 Ιουλίου.