Δέκα χρόνια κλείνει φέτος η Πατρινή ομάδα της ΤΟΒΕΑ η οποία εμπνεύστηκε και υλοποίησε το SEATRAC το οποίο ουσιαστικά αποτελεί τη μοναδική λύση που επιτρέπει τη δυνατότητα σε άτομα με αναπηρία και κινητικά προβλήματα να μπουν στη θάλασσα αυτόνομα.