Στην έρημο Σονόρα ο Benjamin Shine έστησε το νέο αέρινο γλυπτό του. Τιτλοφορείται «quietude» και διαθέτει την χαρακτηριστική «υπογραφή» του δημιουργού, το «τούλι» δηλαδή, εκφράζοντας τον προσωπικό αναστοχασμό και την προσοχή του ανθρώπου στο «εδώ και το τώρα».