“Είναι πολύ κρίσιμες οι ώρες για τις επόμενες μέρες! Απαιτείται ψυχραιμία, σωστή ενημέρωση, συνεννόηση, και υπευθυνότητα!” αναφέρσει μια λιτή του τοποθέτηση ο Γρηγόρης Αλεξόπουλος.