Όταν τη θέση της σοβαρότητας που απαιτούν οι πολίτες, την παίρνει η υπεροψία, η ανευθυνότητα και η μικρότητα, οδηγούμαστε στο να εκτίθεται και μάλιστα ανεπανόρθωτα όποιος νομίζει ότι μπορεί να παίξει με τους ανθρώπους, με τους νόμους και με τη λογική.
Κάπως έτσι συνέβη και με τη Δημοτική Αρχή.
Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση έκρινε απολύτως νόμιμη την πρόταση της Αντιπολίτευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο της Πάτρας η οποία υπερψηφίστηκε από το Σώμα και αφορά την 3η αναμόρφωση του προϋπολογισμού.
Το…