Τα νομίσματα τα χρησιμοποιούμε καθημερινά και σπάνια αντιλαμβανόμαστε την «αξία» του ότι έχουν στρογγυλό σχήμα. Για ποιο λόγο όμως και πως απέκτησαν αυτό το σχήμα; Ήταν πάντα έτσι ή μήπως όχι.