Καταρρέει ο τουρισμός στη νότια Ευρώπη η οποία σε μεγάλο βαθμό στηρίζεται από τον συγκεκριμένο κλάδο της οικονομίας.