Περιέργεια που γίνεται ανάγκη… ανάγκη που γεννά την αναζήτηση… αναζήτηση που δημιουργεί προβληματισμό… σημάδια των καιρών που εκφράζονται με λέξεις και χτίζονται μία – μία οδηγώντας σε μαγικές δημιουργίες που μένουν ανεξίτηλες στο χρόνο και ισχύουν ως εφαλτήριο για κάθε δημιουργό.
Για να καταλάβεις την ποίηση πρέπει να δώσεις προσοχή, για να την γράψεις χρειάζεται ψυχή, για να την νιώσεις ορθάνοιχτη καρδιά.
Ολα αυτά φαίνεται ότι τα διαθέτει ο συμπολίτης μηχανικός αυτοκινήτων, Γιώργος…