Με θέμα: «Ο Παλαμάς χωρίς τον ποιητή», θα μιλήσει την προσεχή Δευτέρα 24η Φεβρουαρίου και ώρα 7.