Το φαινόμενο της παράνομης μετανάστευσης έχει προσλάβει εφιαλτικές  διαστάσεις στη χώρα μας.