Η κατάργηση της διδασκαλίας των Κοινωνικών Επιστημών στο Ελληνικό δημόσιο Σχολείο και η εξαφάνιση του κλάδου των κοινωνικών επιστημόνων (ΠΕ78 Κοινωνιολόγων – Νομικών-Πολτικών Επιστημών)  είναι πλέον γεγονός μετά την ψήφιση του πρόσφατου Νόμου για την Παιδεία και την δημοσίευση των νέων Ωρολογίων Προγραμμάτων Σπουδών Γενικού Λυκείου και Γυμνασίου (Ημερήσιο – Εσπερινό).