Σίγουρα θα έχετε διερωτηθεί γιατί η μετάδοση του κορωνοϊού ξεκίνησε από την Κίνα και γιατί πολλές νέες ασθένειες ξεκινούν από την συγκεκριμένη χώρα.