Από τον 18ο αιώνα και μετά η υγεία, η υγιεινή, η γεννητικότητα, η μακροζωία και άλλες συναφείς έννοιες συμπλέχθηκαν με τις πολιτικές πρακτικές ελέγχου των κοινωνιών. Η μελέτη αυτής της σύμπλεξης από τον Μισέλ Φουκώ οδήγησε στην καθιέρωση του όρου «βιοπολιτική». Η πανδημία του κορονοϊού επανέφερε στο προσκήνιο και στη δημόσια συζήτηση με τρόπο αιχμηρό την έννοια της βιοπολιτικής. Ανέδειξε τη συνάφεια των πολιτικών αποφάσεων – παρεμβάσεων με τη βιολογική ζωή των ανθρώπων. Φανερώθηκε έτσι η…