Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, επίκουρος καθηγητής του Εκκλησιαστικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και γενικός γραμματέας της Εταιρείας Εκκλησιαστικού Δικαίου, ο Γεώργιος Ι. Ανδρουτσόπουλος μετρά έως τώρα τρία έργα: «Η θρησκευτική ελευθερία κατά τη νομολογία του Αρείου Πάγου (εκδ. Σάκκουλα), «Οψεις ενοριακής διοικητικής οργανώσεως στην Εκκλησία των Πατρών κατά τον 19ο και τον 20ό αιώνα (1830-1930)» (εκδ. Πελοπόννησος) και «Οι Ανεξάρτητες Αρχές για ζητήματα θρησκείας» (εκδ….