Ο Σύλλογος Οικογένειας της Θεραπευτικής Κοινότητας ΓΕΦΥΡΑ στο πλαίσιο
των ποικίλων δράσεων του,πραγματοποιεί ενημερωτική παρέμβαση στα ΚΤΕΛ
και στον ΟΣΕ Πατρών με την διανομή ενημερωτικού έντυπου υλικού την
Πέμπτη 10-03-2016 και ώρα 18:00 έως 21:00 και την Παρασκευή 11-3-2016 και ώρα
10:30 έως 13:30.
Στόχος της παρέμβασης είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού
για την λειτουργία της Θεραπευτικής Κοινότητας ΓΕΦΥΡΑ και του Συλλόγου
της στην Πάτρα, με σκοπό την κινητοποίηση των…