Περισσότερα από 1 στα 10 παιδιά που γεννήθηκαν στην Ελλάδα το διάστημα 2000-2018…