Με ανακοίνωσή της η Οικολογική Κίνηση Πάτρας βάλει κατά του Δήμου για τους σχεδιασμούς του για τα σκουπίδια:
«Ο σχεδιασμός της Δημοτικής Αρχής για τη διαχείριση των στερεών απορριμμάτων, εμπεριέχει αρκετά θετικά στοιχεία σε ότι αφορά την ανάλυση των δεδομένων και των δράσεων ή την υλοποίηση προγράμματος κομποστοποίησης για τα οργανικά. Από την άλλη όμως οι στοχεύσεις που βάζει είναι μη ρεαλιστικές. Σημαντική είναι και η στροφή για την αναγκαιότητα λειτουργίας μονάδας επεξεργασίας…