Καλούν τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, περιλαμβανομένης της βρετανικής, να στηρίξουν την Ελλάδα και την Κύπρο και χαρακτηρίζουν ακατάλληλη στην προκειμένη περίπτωση την πολιτική ίσων αποστάσεων.