Ιστορικό χαμηλό στις Ιατρικές Σχολές -Με 17.400 μόρια η εισαγωγή στην Αλεξανδρούπολη