Από το lockdown στο recovery: Εξοδος σε 3 φάσεις και κατάργηση των SMS. Το χρονοδιάγραμμα της επανεκκίνησης μετά την καραντίνα.