«Με την χώρα μας στην κατάσταση που είναι, υπό τις παρούσες συνθήκες δεν είναι δυνατό να υπάρξει μακροπρόθεσμος σχεδιασμός. Για αυτό θα πρέπει οι υπηρεσίες της Περιφέρειας από τη μεριά τους να κάνουν ότι απαιτείται για την τυπική ολοκλήρωση του Επιχειρησιακού Προγράμματος αλλά από την άλλη πλευρά, το Περιφερειακό Συμβούλιο πρέπει να ξαναφέρει το θέμα του ουσιαστικού στρατηγικού σχεδιασμού. Δεν μπορεί να δεσμεύει μακροπρόθεσμα ένας σχεδιασμός πάνω σε πλήρως ανεπίκαιρα δεδομένα».
Αυτά υπογράμμισε…