Την 1η και στις 2 Μαρτίου διοργανώνεται το Β’ Πανναυπακτιακό Αναπτυξιακό Συνέδριο. Η προτεινόμενη θεματολογία του Συνεδρίου είναι η παρακάτω:
Α΄ Ενότητα : Αυτοδιοίκηση – Φορείς ανάπτυξης.
α. Γεωγραφικό – Ιστορικό – Δημογραφικό –  Διοικητικό πλαίσιο,  Ο ρόλος της Τοπικής  Αυτοδιοίκησης « Καποδίστριας, Καλλ…