Χορός τοπικών παραγόντων, επιχειρηματιών και διάφορων προσώπων με ισχυρό εκτόπισμα στην κοινωνία αναμένεται να αρχίσει με την προώθηση των δικαστικών διαδικασιών για αναφερόμενες επισφαλείς και μεροληπτικές εξυπηρετήσεις προς φιλικά πρόσωπα ή φίλους φίλων.
Εξαιρετικά αποκαλυπτικά ευρήματα, τόσο για τον τρόπο με τον οποίο η διοίκηση της Αχαΐας Συνεταιριστικής διαχειριζόταν τα οικονομικά της τράπεζας όσο και για τους λόγους για τους οποίους -σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά την έναρξη της κρίσης…