Η Διεύθυνση Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας συμμετέχει σε κλιμάκια ελέγχων σε συνεργασία με το Β’ Αστυνομικό Τμήμα Πατρών και τη Διεύθυνση Ανάπτυξης (Τμήμα Εμπορίου).
Κατά το χρονικό διάστημα από 30 Ιουλίου έως 7 Αυγούστου διενήργησαν ελέγχους που αφορούσαν τους κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλων μέτρων προστασίας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και χώρους συνάθροισης κοινού, με στόχο τον περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού COVID-19.
Αναλυτικότερα έγιναν 90 έλεγχοι…