Δεν αρκούσε η πανδημία για τις επιχειρήσεις, έρχεται τώρα και η εφορία να τους προσθέσει νέους «πονοκεφάλους», αποστέλλοντας ειδοποιητήρια πληρωμής για τις εκπρόθεσμες συγκεντρωτικές δηλώσεις.
Πρόκειται για τις καταστάσεις πελατών – προμηθευτών, πιο γνωστές ως ΜΥΦ με έτος αναφοράς το 2014, οι οποίες ενώ είχαν υποβληθεί εντός της σιωπηρής προθεσμίας που είχε δώσει το υπουργείο Οικονομικών, η εφορία «φορτώνει» με πρόστιμα χιλιάδες επιχειρήσεις, επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους, στην Πάτρα….