Χωρίς περαιτέρω αποτέλεσμα έκλεισε χθες η διαδικασία επανελέγχου των διοικητών και αναπληρωτών διοικητών που είχαν επιλεγεί για τα νοσοκομεία της χώρας.
Σε επίπεδο Αχαΐας δεν σημειώθηκε καμία απολύτως διαφοροποίηση σε σχέση με τις αρχικές επιλογές.
Το υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε χθες τον κατάλογο των επιλογών του ο οποίος συμπεριλαμβάνει αλλαγές μόνον ως προς τα πρόσωπα που έγινε πανελλήνιος θόρυβος. Συνολικά στους 111 διοικητές και αναπληρωτές διοικητές έγιναν έγιναν αποδεκτές οι…