Σε συνέχεια της πρόσφατης καταγγελίας μας για τους απλήρωτους επικουρικούς γιατρούς του Αγίου Ανδρέα, ανακαλύψαμε στο https://diavgeia.gov.gr/ αποκαλυπτικό σχετικό έγγραφο της Περιφέρειας Δυτ.Ελλάδας με ημερομηνία 14/07/2020 και τίτλο Διασφάλιση ομοιογενούς και συνεχούς απόκρισης των Δημόσιων Δομών Υγείας σε Πρωτοβάθμιο και Δευτεροβάθμιο επίπεδο ιδιαίτερα κατά την παρούσα Υγειονομική Κρίση του COVID-19 στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. (βλ.εδώ:…