Παράταση της προθεσμίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα έως και τις 29 Ιουλίου, ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών, δίνοντας ανάσα σε φορολογούμενους και λογιστές.
Η παράταση κρίθηκε επιβεβλημένη, προκειμένου να διευκολυνθούν όλοι οι πολίτες και οι επιχειρήσεις να υποβάλουν τη φορολογική δήλωσή τους. Επισημαίνεται ωστόσο, ότι δεν αλλάζει η προθεσμία για την καταβολή της πρώτης δόσης του φόρου εισοδήματος, η οποία είναι η 31η Ιουλίου.
Η Κυβέρνηση έχει…