Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας πραγματοποίησε δύο κύκλους δειγματοληψιών θαλασσινού νερού κατά μήκος των ακτών (όλων των περιοχών κολύμβησης) της Π.Ε. Αχαΐας.
Ο Α’ Κύκλος πραγματοποιήθηκε από τις 18/05/2020 έως 20/05/2020 και ο Β΄ Κύκλος από την 01/06/2020 έως τις 04/06/2020. Ελήφθησαν συνολικά ογδόντα τέσσερα (84) δείγματα. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων τα θαλασσινά νερά κατά μήκος των ακτών είναι κατάλληλα για…