Στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Resiloc – Horizon» συμμετέχει Δήμος Δυτικής Αχαΐας, με στόχο την αύξηση της ανθεκτικότητας της ΕΕ σε κρίσεις και καταστροφές.
Η Ομάδα Εργασίας, ως εταίρος, έχει ήδη αποστείλει σε χιλιάδες δημότες ηλεκτρονικές προσκλήσεις συμμετοχής σε έρευνα, ώστε να καταγραφούν ενδεχόμενες εμπειρίες αλλά και κατά πόσο καλά είναι προετοιμασμένοι για ν’ αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τέτοιες καταστάσεις.
Η συμπλήρωση του ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου γίνεται ανώνυμα και απαιτείται ένα…