Η Πάτρα έχει αποκτήσει ένα ακόμα πανεπιστήμιο: Συνδέεται με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου που εδρεύει στην Τρίπολη, με γέφυρα μια σχολή.
Πρόκεται για τη Σχολή Μηχανικών που συνδέει πλέον την Πάτρα με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Τρία τμήματά της -Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Μηχανολόγων Μηχανικών και Πολιτικών Μηχανικών – εδρεύουν στην Πάτρα, σε κτίρια του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας.
@Το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών έχει ως αποστολή την παροχή…