Με δύο εξεταστικά συστήματα, με αποστάσεις και υποχρεωτική μάσκα για όλους τους επιτηρητές ξεκινούν αύριο με το μάθημα της έκθεσης οι πανελλαδικές εξετάσεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που μας έδωσε ο περιφερειακός Διευθυντής της Εκπαίδευσης Κωνσταντίνος Γιαννόπουλος οι υποψήφιοι των Γενικών Λυκείων ανέρχονται συνολικά στη Δυτική Ελλάδα στους 5.005. Από αυτούς οι 4.845 θα εξεταστούν γραπτώς και οι 161 προφορικώς.
> Οι υποψήφιοι της Αχαΐας είναι 2.404. Από αυτούς οι 2.291 θα εξεταστούν γραπτώς…