Κατά τη διάρκεια της καραντίνας, ενώ οι εκπαιδευτικοί βρίσκονταν εκτός του χώρου εργασίας τους, χωρίς δηλαδή να υπάρχει η δυνατότητα άμεσης αντίδρασης, με σειρά Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων επιδιώχθηκε η βίαιη αναδιοργάνωση του εκπαιδευτικού συστήματος. Η προσπάθεια αυτή συνοψίζεται στο αντιδραστικό πολυνομοσχέδιο που ψηφίστηκε πρόσφατα.
Ένα από τα πολλά επίμαχα σημεία της αναδιάρθρωσης αφορά στη δυνατότητα χρήσης κάμερας εντός των σχολικών τάξεων, που εγκρίθηκε αιφνιδιαστικά μέσω τροπολογίας…