Με πολύ αργούς ρυθμούς προσέρχονται οι Αχαιοί στο κτηματολογικό γραφείο που έχει ανοίξει στη ΝΕΟ Πατρών- Αθηνών 83 (τηλ. 2610439414), για την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών και τη σύνταξη της δήλωσης ακίνητης τους περιουσίας, που γίνεται στο πλαίσιο της νέας κτηματογράφησης.
Η μειωμένη συμμετοχή των ιδιοκτητών στη διαδικασία εντοπίζεται από τους επαγγελματίες του χώρου σε πολλαπλές αιτίες, όπως είναι η έλλειψη τίτλων ιδιοκτησίας, ενώ σημαντικό ρόλο έχει παίξει η μη ύπαρξη κεντρικής…