Το έντονο ενδιαφέρον αυτοδιοικητικών και υπηρεσιακών παραγόντων προκάλεσε η καταγγελία της Οικολογικής Κίνησης Πάτρας για «νέα προσπάθεια καταπάτησης» δημόσιας έκτασης περίπου 30 στρεμμάτων με αμμοθίνες στη Στροφυλιά. Η ΟΙΚΙΠΑ έχει αποφασίσει να κινηθεί με κάθε νόμιμο μέσο στην περίπτωση που γίνει δεκτό το αίτημα ιδιώτη από την περιοχή για επαναχάραξη του αιγιαλού.
Την κινητικότητα που υπήρξε μετά από τη δημοσιοποίηση του θέματος, αλλά και την πρόθεση να προσβληθεί διοικητικά και νομικά πιθανή…