Με αποστάσεις και υποχρεωτική μάσκα, για όλους τους επιτηρητές, θα διεξαχθούν οι φετινές Πανελλαδικές Εξετάσεις που ξεκινούν τη Δευτέρα με το μάθημα της έκθεσης.
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ
Σε κάθε αίθουσα εξέτασης θα πρέπει να τηρείται απόσταση 1,5 μέτρου μεταξύ των υποψηφίων. Η ίδια απόσταση θα πρέπει να τηρείται και στον χώρο προετοιμασίας των υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, καθώς και στον χώρο εξέτασής τους. Αυτό σημαίνει ότι θα λειτουργήσουν…