Παρέμβαση για δύο σημαντικά περιβαλλοντικά ζητήματα αποφάσισε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Ολοκλήρωσε τις διαδικασίες και ανέθεσε σε διαπιστευμένο εργαστήριο την διενέργεια δειγματοληψιών και εργαστηριακών αναλύσεων για τα πυρηνελαιουργεία της βιομηχανικής περιοχής και για μονάδα που φέρεται να διαθέτει απόβλητα στο ρέμα Βροντούς στα σύνορα Ηλείας και Αχαΐας.
Και στα δύο θέματα αναφέρθηκε πρόσφατα η «Π». Οι διαδικασίες κινήθηκαν αρχικά από τον αντιπεριφερειάρχη ενέργειας και περιβάλλοντος,…