Τι μπορεί να ανακαλύψει ένας αυτοδιοικητικός όταν ψάχνει; Από ιδιόκτητα ακίνητα που δεν χρησιμοποιούνταν, μέχρι εργαζόμενους που δεν αναγράφονταν στις καταστάσεις του. Συνέβη στον αντιπεριφερειάρχη Παναγιώτη Σακελλαρόπουλο. Το ακίνητο ιδιοκτησίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας βρέθηκε στο Αίγιο και ήταν εξοπλισμένο με τεχνικά μέσα που προσφέρονταν για την εκπαίδευση πολιτών πριν από αρκετά χρόνια. Το υλικό καταγράφηκε για να αξιοποιηθεί.

Η δεύτερη «ανακάλυψη» περιλάμβανε υπάλληλο σε υπηρεσία…