Η Διοίκηση του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Αιγίου καλεί τους αντιπροσώπους μέλη της, στην 1η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση έτους 2020, την ΤΡΙΤΗ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 και ΩΡΑ 6:30 το απόγευμα στην αίθουσα του Ε.Κ.Αιγίου, Αριστείδου 4 με τα παρακάτω θέματα:
1. Διοικητικός & Οικονομικός Απολογισμός – Ισολογισμός της Δ/σης, έτους 2019.
2. Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής.
3. Έγκριση Διοικητικού & Οικονομικού Απολογισμού – Ισολογισμού της Δ/σης, έτους 2019.
4. Οικονομικός Προϋπολογισμός της Δ/σης έτους…