Επιστολή προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας κ. Κωνσταντίνο Χατζηδάκη με κοινοποίηση στον Πρωθυπουργό, στα συναρμόδια Υπουργεία και στους αρχηγούς των κομμάτων της Βουλής, ζητώντας την αναβολή κατάθεσης του σχεδίου νόμου με τίτλο: «Εκσυγχρονισμός Περιβαλλοντικής Nομοθεσίας» και την αναδόμησή του, έτσι ώστε να προστατεύει το φυσικό περιβάλλον και να προωθεί την αειφόρο ανάπτυξη:

«Κύριε Υπουργέ,

Βιώνοντας όλοι μας τις πρωτόγνωρες συνθήκες μιας πανδημίας, που στο πέρασμά της αφήνει πίσω…