Με κύριο σκοπό την προμήθευα του πληθυσμού με βασικά προϊόντα, επαναλειτουργεί το Σάββατο 6/6/2020 η Λαϊκή Αγορά του Αιγίου, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση ΔΙα/ΓΠ. οικ. 33465/2020 ΦΕΚ 2087/Β/30-5-2020.
Οι πωλητές θα πρέπει να λάβουν όλα τα μέτρα ατομικής προστασίας καθώς και προστασίας των καταναλωτών (αντισηπτικά, γάντια, μάσκες και απόσταση από τους καταναλωτές δύο μέτρα).
Επισημαίνουμε σε όλους τους πωλητές της Λαϊκής αγοράς πως θα πρέπει να στήσουν τους πάγκους τους αυστηρά στα…