Μεροληψία υπέρ της Πανελλήνιας Ενωσης Φιλολόγων αποδίδουν στην ηγεσία του υπουργείου Παιδείας 40 Κοινωνιολόγοι της Αχαΐας με κοινή τους ανακοίνωση. Παράλληλα τονίζουν ότι το Υπουργείο μειώνοντας στο ελάχιστο τις ώρες διδασκαλίας της Κοινωνιολογίας «επιφέρει έναν ακαριαίο, αιφνίδιο ‘’θάνατο’’ σε επιστημονικά αντικείμενα που διδάσκονται ανελλιπώς στο ελληνικό σχολείο επί δεκαετίες».
«Οι Κοινωνικές Επιστήμες (μαθήματα: Κοινωνιολογία, Σύγχρονος Κόσμος Πολίτης και Δημοκρατία, Βασικές Αρχές…