Την Κυριακή  7/6/20 διεξήχθη Έκτακτη Γενικη Συνέλευση &Αρχαιρεσίες στο Σωματείο Ατόμων  με Νόσο  του Crohn και Ελκώδη  Κολίτιδα Αχαΐας για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτική Επιτροπή με Παρουσια Δικηγόρου στο γραφείο του Σωματείου μας Ακτή Δυμαίων 5 όπως είχε  ανακοινωθεί. 
Σε συνέχεια  των Αρχαιρεσιών  την Δευτέρα 15/6/20 στο γραφείο του Σωματείου μας Ακτή Δυμαίων 5 Συστάθηκε το νέο  
Διοικητικό Συμβούλιο και της Ελεγκτικής Επιτροπής αφού  προηγήθηκε συζήτηση και κοινή απόφαση…