Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας υλοποιεί δράσεις κοινωνικού χαρακτήρα για την εφαρμογή προγραμμάτων προάσπισης και προαγωγής της υγείας και ευεξίας του ατόμου. Επίσης, αναλαμβάνει πρωτοβουλίες προνοιακού χαρακτήρα που ανάγονται στην κοινωνική στήριξη ευπαθών ομάδων του πληθυσμού για την πρόληψη και αντιμετώπιση προβλημάτων.
Στο πλαίσιο αυτών των αρμοδιοτήτων της η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συνεργάζεται με το σύλλογο «Το Χαμόγελο του Παιδιού» για την υλοποίηση δωρεάν προληπτικού ιατρικού ελέγχου…