Η εικόνα των τελευταίων ημερών δεν είναι η ίδια με εκείνη που επικρατούσε τον προηγούμενο μήνα. Ωστόσο, παραμένει αισθητά καλύτερη σε σύγκριση με τα στοιχεία της ατμοσφαιρικής ρύπανσης για την Πάτρα του προηγούμενου Ιανουαρίου.
Για να έχουμε μια εικόνα της κατάστασης ανατρέξαμε στο δελτίο τιμών ατμοσφαιρικής ρύπανσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Τα στοιχεία προέρχονται μόνο από το σταθμό που είναι εγκατεστημένος στην πλατεία Γεωργίου, καθώς λόγω τεχνικού προβλήματος δεν είναι εφικτή η…